María Isabel González

Nacín en Vigo no ano 1949.
Licenciada en Filosofía e Letras (Especialidade Educacion Especial) - Universidad Complutense de Madrid - 1977. 
Profesora de Artes Escénicas na Real Escuela Superior de Arte Dramatico de Madrid de 1992 a 2015. 
Participo nos movementos feministas dende 1971, dende 2015 ata a actualidade, na Marea Feminista de Vigo.
,
A miña motivación é poder contribuir a defender os dereitos das mulleres tanto no ambito produtivo como 
reprodutivo. Integración das mulleres migrantes na nosa cultura e mundo laboral coa potenciación das súas
especificidades. Aportar propostas creativas nos movementos sociais que desenvolvan a capacidade crítica e
participativa da cidadania.