Información para candidatos/as

Para candidatarse é preciso ter asinado o manifesto, asinar o compromiso ético (anexo II) e  encher o anexo III con seis sinaturas de avalistas* antes do mércores 4 de marzo (este inclusive), ademáis deberá asinar o Programa Político e a Carta Financeira (estes dous documentos aínda en proceso de debate).
Podes descargar o documento aquí: Protocolo_de_Primarias

 

1. Maneiras para presentar as candidaturas:
– Vía correo electrónico: enviando un correo a candidaturas@mareadevigo.org cos anexos cubertos escaneados**
– O martes 3 de marzo no C.S. Bou Eva (rúa Terzo de fóra 11) a partir das 20.15h
– Contactando cunha persoa do Comité de Primarias (podes escribir a este mesmo correo electrónico)
– No apartado de correos 1896 poñendo a palabra “intergal”
– O mércores 4 de marzo de 18:00 a 22:00 no café de Catro a Catro (rúa Xirona 16)

 

*O Comité de primarias proporcionará á persoa interesada os contactos dos avalistas que precise. (Abaixo: Relación de Avalistas)
**Pódese enviar un correo candidatándose e entregar máis adiante (antes do mércores día 4, este inclusive) os anexos cubertos.

 

2. Datos necesarios dos/as candidatos/as unha vez aprobadas as candidadturas para facer un cartel de campaña:
– nome e apelidos
– idade
– actividade
– relación con Vigo
– texto de 300 carácteres máximo expoñendo os motivos da súa candidatura
– unha fotografía en formato dixital

 

RELACIÓN DE AVALISTAS nas primarias da Marea de Vigo

1.      Pedro Alfonso Carbó

2.      Manuel Alonso Vasconcellos

3.     David Álvarez Lameiro

4.     Pedro Antelo Santamaría

5.     Alberto Ardid de Cabo

6.     Iria Beltrán Gonzalo

7.      Xosé Cid Cabido

8.     Antonio Comesaña Pintos

9.     Guillermo Crego Rodríguez

10.     Águeda Estévez Castro

11.     Alexandra Fernández Gómez

12.     Marga García Cribeiro

13.     Alexandra García Garrido

14.     Manuel González Garrido

15.     José Manuel González Ucha

16.     Manuel Hermo Verísimo

17.      Xosé L. (Chili) Jácome Enríquez

18.     Alberto Larrañaga Álvarez

19.     Nicolás Legido García-Garabal

20.     Marga López Barreiro

21.     Manuel Lorenzo Penela

22.     Mª Luz Maset Catalá

23.     Estela Miller Fernández

24.     Xavier A. Núñez Bértolo

25.     Iago Otero Moreiras

26.     Xaquín Pastoriza Cerviño

27.     Araceli Paz Novas

28.     Marta Pérez Alonso

29.     Rubén Pérez Correa

30.     Paula Quinteiro Araujo

31.     Miguel Quinteiro Núñez

32.     Federico (Quico) Recondo Martínez

33.     Uxio Daniel Reinoso Maset

34.     Pedro José (Peyo) Rivera Ortiz

35.     Juan Rodríguez de Diego

36.     David Rodríguez Rodríguez

37.   Adela Sánchez Moreiras

38.     Mª Luisa Santomé Otero

39.     Beatriz Suárez Briones

40.     Asunción Vaamonde Polo

41.     Xabier Xil Xardón