logo Marea de Vigo

25
Presentada por Marea de Vigo

Proposta:

Creación do Consello da Cidade como máximo órgano de participación do municipio. Es-tablecemento dun modelo de mediación veciñal co fin de resolver negociadamente os conflitos derivados desta participación.
Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.