logo Marea de Vigo

30
Presentada por Marea de Vigo

Proposta:

As nenas e nenos son suxeitos pasivos da política. Ao non ter dereito a votar, poida pare-cer que sexan cidadáns de segundo nivel, xa que eles e elas non participan na axen-da política e, en todo caso, fano a través da súa familia, docentes, etc.
Crear unha sociedade participativa é un reto que hai que crear desde o comezo e os ne-nos e nenas tamén teñen achegas interesantes para crear o modelo de cidade. Es-coitalos e poder valorar as súas propostas son retos democráticos que teñen case todas as institucións, por iso a creación dun espazo oficial no Concello de Vigo pode ser un punto de partida para que Vigo poida ser un referente na escoita e traballo ac-tivo a prol da infancia coa participación da infancia.
Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.