logo Marea de Vigo

Proposta:

  • Coñecendo as limitacións do Concello en materia de axudas a autónomos e PEMES Marea de Vigo comprometese a garantir un servizo local de información ás PEMES sobre as súas obrigacións e tamén posíbeis bonificacións fiscais. Este servizo incluiría asesoramento legal, financeiro as/os autónomas/os, PEMES e demais persoas emprendedoras, facilitaría os trámites administrativos necesarios para o inicio da actividade.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.