logo Marea de Vigo

Proposta:

        Exención do pagamento do canon por préstamo e adquisición que establece o Real Decreto 624/ 2014 para as bibliotecas públicas de Galicia e outras entidades como museos, arquivos, hemerotecas, fonotecas ou filmotecas así como as que pertenzan a entidades de interese xeral de carácter cultural, científico ou educativo sen ánimo de lucro.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.