logo Marea de Vigo

Proposta:

        Mellorar a relación entre o museo, como contedor, e o seu contido: espazos de almacenaxe, infraestructuras (ascensor ou montacargas), etc., ao tempo que se procurará evitar a competencia entre museos.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.