logo Marea de Vigo

Proposta:

  1. Un dos obxectivos da area metropolitana será a xestión dos servizos públicos de ámbito supramunicipal para cuxa xestión acudirase preferentemente a creacións dos consorcios que sexan necesario. Daremos especial importancia aos traballos para constituír no menor prazo posíbel consorcios para a xestión do ciclo da auga e do transporte metropolitano.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.