logo Marea de Vigo

34
Presentada por Francisco javier Fernandez fernandez

Proposta:

Ante a posible carencia de agua debido o cambio climatico e antes de facer infraestructuras como novos encoros ou trasvases propoñemos fomentar o aforro de agua potable e eficacia cambiando a facturacion do recibo da agua por tramos,uso de aguas non potables para regadio e baldeo ,creacion de tanques de almacenamento de chuvia ,arranxo das perdidas das tuberias( 30% , se pode baixar o 10%),campaña de concienciacion a cidadania e industria para o aforro.
Comparte a proposta

1
emenda de Nestor Vazquez Mariño
incluir a revision das canalizacións da distribucion de augas potable que se contabiliza arredor dun 20% de perdidas, de media das cidades.

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.