logo Marea de Vigo

21
Presentada por Miguel A. Quinteiro Núñez

Proposta:

Fomentar a creación de grupos de consumo, potenciando sistemas alternativos de colaboración entre "proconsumidores", analizando e potenciando o proxecto "Caixa Virtual de Crédito Mutuo e Solidario", dedicado a facilitar a xestión e ò mantemento de vínculos entre varios grupos, organizados en base a moedas virtuais ou unidades de valor (criptomoedas) diferentes as moedas "fiat".<div><br><div>Peomover, dende o concello, a refundació da Caixa de Aforros e M. de P. Municipal de Vigo (Sin ánimo de lucro), coa perspectiva de recuperar o patrimonio público que foi usurpado pola banca privada, e que pertenece ao pobo. Ou, de no contar coa corporación, propiciar a constitución dun&nbsp;<b><i><u>patronato popular</u></i></b>&nbsp;que teña como obxectivo a fundación da Caixa.</div><div><br></div><div>&nbsp;En calquera caso,prescindir da banca privada como entidades de financiación do concello, e recurrir a entidades financeiras sen ánimo de lucro, como Fiare,ou Coop47, ou a Caixa Rural Galega, que están gobernadas por representantes dos seus usuarios.</div><div><br></div><div>Respecto ao mundo financeiro, é necesario crear unha comisión para investigar (entre outros aspectos) sobre a existencia e circulación de billetes de Euros e Dólares falsos, pois hai claros indicios que dita circulación representa un alto volumen.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp;</div></div>
Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.