logo Marea de Vigo

25
Presentada por Paloma Alonso Pérez

Proposta:

. Auditoría e provisión de recursos ao refuxio municipal e involucrar na súa xestión ás asociacións animalistas. Perseguir na súa actividade unha política de sacrificio cero. Aumentar o número de refuxios.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.