logo Marea de Vigo

Proposta:

ORZAMENTO DIGNO. Garantir dotacións orzamentarias suficientes para o desenvolvemento das políticas municipais de cooperación para o desenvolvemento. Para isto será necesario aumentar os recursos orzamentarios destinados a esta política pública ata chegar de forma paulatina ao 0,4% do orzamento consolidado ao final do novo ciclo político (e sempre co horizonte de acadar o compromiso internacional do 0,7%).
Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.