logo Marea de Vigo

2
Presentada por DANIEL GARCÍA REIGOSA

Proposta:

Divulgación da proposta de Orzamentos e recolla de achegas da veciñanza barrio a barrio, en asembleas abertas coa presenza de persoas concelleiras.
Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.