logo Marea de Vigo

Proposta:

A Marea de Vigo negociará, con todas/os aquelas e aqueles que queiran participar, na redacción dunha nova normativa de ámbito local que asegure que o financiamento, colaboración e compromiso do Concello con todas as asociacións veciñais -tamén da FAVEC-, sexa dunha maneira igualitaria, solidaria coas entidades máis pequenas e radicalmente transparente.
Comparte a proposta

1
emenda de Miguel A. Quinteiro Núñez
Que para o proxecto de CREAR UNHA CAIXA DE AFORROS MUNICIPAL, se invite a outros concellos galegos a participar na creación da  Nova CAIXA DE AFORROS POPULAR, gobernada e o servizo da cidadanía galega.
1
emenda de Miguel A. Quinteiro N��ez
Que para o proxecto de CREAR UNHA CAIXA DE AFORROS MUNICIPAL, se invite a outros concellos galegos a participar na creación da  Nova CAIXA DE AFORROS POPULAR, gobernada e o servizo da cidadanía galega.
1
emenda de Miguel A. Quinteiro N��ez
Que para o proxecto de CREAR UNHA CAIXA DE AFORROS MUNICIPAL, se invite a outros concellos galegos a participar na creación da  Nova CAIXA DE AFORROS POPULAR, gobernada e o servizo da cidadanía galega.
1
emenda de Miguel A. Quinteiro N��ez
Que para o proxecto de CREAR UNHA CAIXA DE AFORROS MUNICIPAL, se invite a outros concellos galegos a participar na creación da  Nova CAIXA DE AFORROS POPULAR, gobernada e o servizo da cidadanía galega.

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.