logo Marea de Vigo

32

Proposta:

*Plans integrais de participación cidadá, a través de órganos de participación sectoriais e territoriais.
*Reformulación da Concellaría de Participación Cidadá dotándoa de recursos humanos, materiais e orzamentarios, necesarios para acadar os altos niveis de participación ci-dadá que se pretende.
*Elaboración dun novo regulamento de participación cidadá, coa participación da cidada-nía, sexa de forma individual ou organizada.
*Desenvolvemento de Plans de Formación Cidadá dirixidos a persoas e asociacións.
*Desenvolvemento de Foros Cívicos como ámbitos de discusión, debate e proposta.
*Fortalecemento dos Consellos Sectoriais como verdadeiros órganos de participación ci-dadá en materias como igualdade, servizos sociais, educación, sanidade, mocidade, cultura e sustentabilidade ambiental.
Comparte a proposta

1
emenda de Miguel A. Quinteiro Núñez
Organizar grupos de debate sobre temas concretos,organizando enquisas para recoller preguntas da cidadanía e posibles solucións ou aciós decididas no mesmo grupo de traballo
0
emenda de Gamela Gamela
Manter aberta esta aplicación "Programa Vivo" SEIS MESES antes de calquera convocatoria electoral. 
A Marea de Vigo debe servir de foro social para achegar propostas de consenso que fagan da participación democrática unha necesidade para a cidadanía de Vigo.
1
Resposta de Miguel A. Quinteiro N��ez
OK

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.