logo Marea de Vigo

Proposta:

  • Procuraremos establecer prezos públicos en Vigo por acceso e participación en actividades municipais ou servizos en función de criterios de renda co fin de favorecer que quen máis teñen contribúan co custo real do servizo, mentres que os de menor nivel de renda se beneficien de prezos inferiores.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.