Candidaturas 2019

Tendo recibido unha soa candidatura ao proceso de primarias e sendo recibida esta en tempo e forma, o Comité de Primarias resolve, por unanimidade, a decisión de proclamar esta lista para ocupar os postos do 2 ao 11, tal e como se recolle no Protocolo de Primarias. Tendo en conta tamén o resultado do proceso anterior para a escolla de cabeza de lista, os 11 primeiros postos da candidatura da Marea de Vigo para as eleccións municipais de 2019 serán os seguintes:

 1. Rubén Pérez Correa
 2. Oriana Méndez Fuentes
 3. Xaquín Pastoriza Cerviño
 4. Estela Miller Fernández
 5. Ramón A. Lareu Riveiro
 6. Iria Sotelo Fernández
 7. Néstor Vázquez Mariño
 8. María Isabel González Muñoz
 9. Guillermo Crego Rodríguez
 10. Ana Ardid de Cabo
 11. Óscar González Álvarez

Os postos do 12 ao 27 serán elixidos polo Plenario da Marea de Vigo, de acordo co Protocolo de Primarias aprobado en Asemblea.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone