logo Marea de Vigo

Proposta:

  • Participación nos tributos da comunidade, na perspectiva da asunción de novas competencias cuxa prestación débese garantir con criterios de calidade e tendo en conta o custo efectivo. Reivindicar ante o resto das administracións, as transferencias e recursos necesarios para o desenvolvemento dos Servizos Sociais municipais e a xestión publica da Lei de Dependencia.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.