logo Marea de Vigo

Proposta:

  • En base as emendas ás Ordenanzas Fiscais presentadas durante esta lexislatura, defenderemos bonificacións en base aos ingresos económicos das familias viguesas. Aplicaremos bonificacións no IBI ás familias numerosas en función do valor catastral das vivendas e do número de membros da unidade familiar.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.