logo Marea de Vigo

Proposta:

  • Desde a asunción do demagóxico do “todo gratis” estableceranse taxas e prezos públicos coherentes, aínda que posibilitando o acceso aos servizos daqueles colectivos ou individuos con menor nivel de renda. Dado o escaso espazo fiscal propio, procuraremos a busca de recursos económicos alternativos mediante a xestión do patrimonio municipal.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.