logo Marea de Vigo

Proposta:

  • Exención ou rebaixa do IBI (Imposto sobre Bens Inmóbeis) e ICIO (Imposto sobre Construción, Instalación e Obras) para proxectos a prol da resiliencia como tamén exección total (ou cando menos unha rebaixa moi importante) tanto do ICIO aplicábel a aquelas obras destinadas á reforma ou á construción de locais destinados a algún dos fins descritos nestas medidas (p.ex. a construción de centros para a resiliencia local), como do IBI a aquelas fincas que se destinen tamén directamente a algún dos usos que poida contribuír á resiliencia (p.ex. a súa incorporación ao banco de terras municipal ou o seu uso como horta comunitaria).

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.