logo Marea de Vigo

Proposta:

  • Aplicaremos medidas de redución do gasto corrente mediante a posta en marcha de actuacións encamiñadas ao aforro. Fiscalización dos contratos menores mediante auditorías externas e cambio profundo na política de subvención encuberta a medios de comunicación xeneralizando a transparencia e proporcionalidade nas mesmas.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.