logo Marea de Vigo

Proposta:

  • No emprego público, Marea de Vigo comprométese a garantir que ningunha persoa quede fóra do acceso ao mundo laboral e achegar as medidas necesarias para asegurar que todos e todas teñan as mesmas oportunidades de acceso, así como as mesmas condicións de trato unha vez dentro. Desenvolvendo un estudo de situación do desemprego, grupos de risco de exclusión, e de situación das empresas.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.