logo Marea de Vigo

Proposta:

  • Facer un estudo para coñecer e valorar a demanda de vivenda existente na mocidade e por familias monoparentais na nosa cidade, e despois realizar plans específicos para facilitar o seu acceso á vivenda. Promover a vivenda en alugueiro, autoxestionada por cooperativas para a súa construción, como forma de acceso a unha vivenda para o colectivo xuvenil e outros con especiais dificultades.

Comparte a proposta

1
emenda de Gabriela Ladrero
Coñocer tamén a demanda de persoas sen teito que precisan dunha vivenda para vivir dignamente e con arreglo ao dereito constitucional

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.