logo Marea de Vigo

Proposta:

  • Novo rexistro exhaustivo de todos os bens de patrimonio municipal con actualización de fichas. Facer do inventario do patrimonio do Concello de Vigo un instrumento vivo e colaborativo que permita crear un rexistro público e transparente real no que se indique cal son os bens dos que dispón o concello, cal é o uso que se dá deles e en que estado se atopan.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.