logo Marea de Vigo

Proposta:

  1. Na liña programática da Marea, eses coidados deberán realizarse por empregados públicos do Concello. Empregos creados directamente polo Concello dun xeito público e transparente.

    Serán persoal municipal, xa sexan albaneis ou xardineiro, segundo se precise, para atender de primeira man os problemas de mantemento nos barrios e xardín, de xeito que a cidadanía teña unha persoa de referencia a quen dirixirse no momento de detectar un problema de mantemento na cidade.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.