logo Marea de Vigo

Proposta:

fomento da agricultura/horticultura urbana e periurbana ecolóxica mediante campañas, cursos, incentivos diversos, cesión de espazos e apeiros, subvención de sementes, etc. Ampliar as hortas públicas actualmente existentes. Creación de hortas urbanas comunitarias en fincas sen uso. Impulsaremos a promoción da agricultura ecolóxica, mediante a defensa da explotación familiar e por medio de novas técnicas agrarias cuxo obxectivo esencial e a obtención de alimentos con todas as súas propiedades naturais.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.