logo Marea de Vigo

Proposta:

  1. Promoveremos a creación un gran parque público ou varios de menor tamaño axardinado e arborado por cada barrio da cidade, coa intención de que toda a cidadanía goce dunha zona de ocio natural preto das súas vivendas. Tamén faremos as xestións pertinentes para crear microxardíns verdes urbanos en parcelas entre as rúas con acceso directo pola vía pública. Principalmente en barrios hoxe deficitarios, coma o Calvario, a Doblada, a Travesía ou o mesmo centro.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.