logo Marea de Vigo

Proposta:

  1. A política en relación ao medioambiente que levan a cabo as nosas institucións parte dunha concepción dispersa, desintegradora, non participativa e en absoluto preventiva. A política adecuada neste ámbito debe ser solidaria para coas xeracións futuras, progresista e educativa, para que a cidadanía responsable colabore e participe na xestión dunha cidade máis habitable:

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.