logo Marea de Vigo

Proposta:

  • Posta en marcha de medidas para reverter a segregación escolar que afecta especificamente o alumnado xitano, abordando a alta concentración en determinados centros educativos ou clases con intervencións dirixidas a promover o éxito escolar e garantir a cohesión socioeducativa.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.