logo Marea de Vigo

Proposta:

  • Plans de acción para a erradicación do chabolismo e a infravivenda no marco do Plan Estatal de Vivenda, dotados dos recursos necesarios, e aplicando metodoloxías encamiñadas a solucións estables e definitivas, que combinen as medidas de realoxamento con outras de acompañamento e apoio social ás familias durante todo o proceso.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.