logo Marea de Vigo

Proposta:

  • Creación e/ou impulso de plans ou estratexias específicos que, con carácter autonómico e en coherencia coa Estratexia Nacional de Inclusión Social da Poboación Cigana, ofrezan un marco político que garanta a igualdade de oportunidades das persoas ciganas. Poñendo en marcha desde os poderes públicos medidas de orientación, de apoio e de reforzo educativo adaptadas ás necesidades do alumnado cigano para asegurar que rematan, polo menos, a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO).

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.