logo Marea de Vigo

30

Proposta:

Asumir as seguintes medidas como primeiro paso cara a óptima recuperación do río Lagares:

1.- Declaración do curso alto do río como Espazo Natural de Interese Local.

2.- Posta en valor do patrimonio que se atopa no curso do río coa limpeza das pintadas e a colocación de paneis que informen das súas características e historia, en lugares como a ponte medieval de Castrelos e outros lugares de valor patrimonial.

3.- Acometer con carácter urxente un Plan de recuperación e rexeneración do río no tramo que transcorre pola parroquia de Lavadores, xa que é o que ofrece peor estado, ata o estremo de que en boa parte é imposible o acceso ao rio.

4.- Posta en marcha dun Plan de Prevención e Vixilancia polos verquidos que sofre o río ( na actualidade, a cantidade e intensidade de verquidos que recibe resulta intolerable) que inclúa, como mínimo, os seguintes puntos:

a) A conexión das casas á rede de residuais para evitar verquidos fecais e de deterxentes.
b) O selado de tubaxes que dan ao río e a eliminación dos focos de polución.
c) Control sobre as industrias para que cumpran coa normativa de tratamentos de residuos.

d) Implementación de tecnoloxías limpas nesas mesmas industrias.

e) Control exhaustivo da calidade das augas e do ecosistema fluvial, mediante análises periódicas.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.