logo Marea de Vigo

Proposta:

O Concello de Vigo ten que promover unha economía máis xusta na cidade; e isto pasa por fomentar a economía social dende a perspectiva do actual tecido asociativo. Queremos un Concello de Vigo que fomente a intercooperación e o cooperativismo entre as traballadoras desempregadas e/o precarias e as PEME da cidade, e non unha política centrada só no fortalecemento das grandes empresas.
Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.