logo Marea de Vigo

Proposta:

PARTICIPACIÓN ACTIVA DA SOCIEDADE CIVIL. Fortalecer á sociedade civil e promover unha implicación plural da mesma na construción da política pública de cooperación ao desenvolvemento. Neste contexto, impulsarase a constitución de Consellos Municipais de Solidariedade e Cooperación como espazos onde os que deseñar e poñer en marcha, de forma participada, esta política social.
Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.