logo Marea de Vigo

Proposta:

  • Disporemos dunha comisión técnica (COMISIÓN PARA A PROMOCIÓN SOCIAL, CPS) que asuma o compromiso de buscar solucións en colaboración coas entidades adicadas a promoción de solucións socio-laborais, como sindicatos, asociacións de cooperativas,de consumidores, e ONGs específicas.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.