logo Marea de Vigo

25
Presentada por Marea de Vigo

Proposta:

 Deporte

Co fin de fomentar o deporte feminino, especialmente o de base, e de garantir a práctica deportiva libre de violencias, propoñemos:

- Deseño de iniciativas municipais e facilitación de espazos, así como flexibilidade horaria e medios necesarios.

- Imposición de sancións, a través da non concesión de subvencións ou da imposibilidade de utilizar instalacións municipais, aos clubes privados que discriminen, acosen, insulten ou exerzan violencia contra as mulleres.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.