logo Marea de Vigo

Proposta:

       Creación de canles municipais para a denuncia da publicidade que atente contra a dignidade das mulleres.

Comparte a proposta

1
emenda de Noemí Silva Álvarez
Cuido que hai unha errata, por iso solicito:
substituir "laicidade institucional V" por "loita contra as violencias machistas V", no corpo do título da proposta.

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.