logo Marea de Vigo

Proposta:

       Deseño e execución de medidas tendentes a eliminar as violencias machistas e sexistas expresadas cara ás mulleres lesbianas, bisexuais e persoas transexuais intersexuais e asexuais, así como cara ás mulleres funcionalmente diversas, de distintas orixes, migrantes e/ou racializadas; favorecendo unha convivencia pacífica, respectuosa e inclusiva nos espazos da vida diaria: comunidades de veciños/as, centros xuvenís, de maiores e de ocio e tempo libre.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.