logo Marea de Vigo

Proposta:

  • Defensa do modelo de cidade compacta fronte á cidade difusa, propoñendo a planificación territorial con enfoque supramunicipal, que debe conseguir un reequilibrio territorial, os niveis de codecisión, preservación e conservación do medio natural.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.