logo Marea de Vigo

Proposta:

  • Creación do PARQUE MUNICIPAL DE VIVENDA coas características expresadas na moción levada á pleno nesta pasada lexislatura: incorporación da vivenda municipal existente, adquisición de nova cos recursos económicos obtidos das ventas de inmobles e solares públicos (vivendas Rosalía de Castro por exemplo) e inclusión de vivenda cedida pola SAREB e Banca)

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.