logo Marea de Vigo

Proposta:

  • O noso goberno municipal tería que acadar, nesta primeira lexislatura, unha redución mínima do 20% da enerxía empregada na actualidade, diminuíndo o consumo enerxético nas actividades que as administracións locais desenvolvan, como consecuencia da prestación dos servizos municipais, xunto coa modernización e prolongación da vida útil dos equipos e instalacións municipais relacionadas coa prestación de tales servizos e aumentar 20% de participación de enerxías renovables.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.