logo Marea de Vigo

Proposta:

  • Eliminar a situación de extrema precariedade e desamparo na que se atopan as persoas usuarias dos colapsados servizos sociais do Concello de Vigo, dándolle prioridade á redución dos actuais tempos de espera nas citas de atención social, especialmente nos casos de solicitudes de prestacións de primeira necesidade e de urxencia. Neste senso, contemplamos ampliar os horarios de atención ao público destas oficinas.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.