logo Marea de Vigo

Proposta:

  • Esixir o cumprimento dos protocolos entre as Administracións, e a dotación orzamentaria suficiente para o desenvolvemento da Lei de Inclusión Social e da Lei de Dependencia.

Comparte a proposta

1
emenda de Colectivos de Vigo
Sinalamos a Lei de Servizos sociais inclusivos de Valencia como un modelo a ollar como base, que declara os servicios sociais de interese xeral e adianta medidas en equipos multidisciplinares xestionados dende o público 

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.