logo Marea de Vigo

Proposta:

  • Aproveitar a gran oportunidade que ofrecen os Fondos Estruturais e de Investimento Europeos, e a Prioridade de Investimento específico para a comunidade cigana ( P.I. 9.2) para investir a través dos Programas Operativos rexionais en intervencións en vivenda en contextos desfavorecidos ( FEDER), ou en programas de educación, emprego e igualdade de xénero ( FSE).

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.