logo Marea de Vigo

23

Proposta:

Volta á condición de dobre sentido ao tramo da Rúa Chabarras regulando o tráfico coa rúa Seixo mediante un samáforo con dispositivo de detección e, análogamente, o Camiño Real entre Rúa Chabarras e Camiño Outeiro, tamén volva a situación anterior de dobre sentido deixando só a dirección única do Camiño de Outeiro nos horarios escolares (7:30 a 8:30 e 13:30 a 14:30)

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.